Zriadenie a predaj na trhovom mieste

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Streda: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 – 11:30 12:30 – 14:00
od 18.09.2023 do 24.09.2023

Potrebné doklady: 

 • Živnostenský list 
 • Pri predaji
  • potravín balených – registrácia RVPS TN (Regionálna potravinová a veterinárna správa TN
  • potravín nebalených – (občerstvenie...)  - rozhodnutie RÚVZ v TN
 • Doklad o registračnej pokladni
 • Čestné prehlásenie, prečo nemá reg. pokladňu
 • Čestné prehlásenie – prebytkár ( + potvrdenie o vlastníctve poľ. pôdy a potvrdenie z OÚ že obhospodaruje poľnú pôdu)
 • Čestné prehlásenie – že výrobky sú originálnym dielom predávajúceho (remeselníci) 

Poplatky: 

 • za ambulantný predaj -  4, 00 € za deň za stôl na tržnici
 • vyhlásenie FO – 5,00 €
 • vyhlásenie PO - 20,00 €

Legislatíva: 

 • Zákon 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trh. miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • Obchodný zákonník                           
 • VZN č.2/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trh. miestach na území mesta Nemšová

Tlačivá