5.3.2019 Tradičné fašiangy v meste Nemšová

Späť
Dňa 5. marca sa v našom meste uskutočnili Tradičné fašiangy spojené s pochovávaním basy.