4.9.2017 Prváci v šk. roku 2017/2018

Späť
V prvý školský deň v školskom roku 2017/2018 privítal primátor mesta v obradnej sieni prvákov Základnej školy Janka Palu.