4.3.2017 Medzinárodný deň žien a vystúpenie Donských kozákov

Späť
Mesto Nemšová usporiadalo pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vystúpenie Donských kozákov dňa 4.3.2017 vo veľkej sále KC Nemšová.