30.4.2019 Stavanie májov a lampiónový sprievod

Späť
Dňa 30.4. mesto Nemšová zorganizovalo v spolupráci s FS Liborčan, Dychovou hudbou Nemšovanka a žiakmi ZUŠ Nemšová Tradičné stavanie májov a lampiónový sprievod.