30.4.2018 Stavanie májov a lampiónový sprievod

Späť
V pondelok 30. apríla 2018 sa v sprievode FS Liborčan, HS NGO a žiakov ZUŠ Nemšová uskutočnilo Tradičné stavanie májov a lampiónový sprievod.