27.11.2019 Pozvanie do Králikovho mlyna

Späť
V stredu 27.11.2019 sa uskutočnila prehliadka Králikovho mlyna spojená s kultúrnym programom detí zo ZUŠ Nemšová a vysvätením jeho priestorov.