Oznamy / Aktuality

 • Pozvánka na MsZ

  Pozvánka na MsZ

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 19. mája 2022 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny

  Plánované prerušenie distribúcie elektriny

  Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny.

 • Denný tábor "Cesta za tajomným pokladom okolo sveta"

  Denný tábor "Cesta za tajomným pokladom okolo sveta"

  Mestský úrad v Nemšovej dáva do pozornosti možnosť zúčastniť sa denného tábora "Cesta za tajomným pokladom okolo sveta"

 • Prijímacie skúšky 2022/2023

  Prijímacie skúšky 2022/2023

  ZUŠ Nemšová Vás pozýva na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 17. – 18.. mája 2022.

 • Koncert " Hudobné srdiečko pre mamičku"

  Koncert " Hudobné srdiečko pre mamičku"

  ZUŠ Nemšová Vás pozýva na koncert žiakov hudobného odboru Hudobné Srdiečko pre Mamičku, ktorý sa uskutoční dňa 9.5.2022 o 16:30 hod. v Mestskom múzeu Nemšová.

 • Divadelné predstavenie „Lakomec“

  Divadelné predstavenie „Lakomec“

  Mesto Nemšová a Mestské divadlo Trenčín Vás srdečne pozývajú na divadelné predstavenie „Lakomec“ , ktoré sa uskutoční dňa 8. júna 2022 o 18.30 vo veľkej sále KC v Nemšovej. Vstupenky v hodnote 14€ si môžete zakúpiť cez stránkuhttps://mdtn.maxiticket.sk/moliere-lakomec-2022-nemsova alebo priamo na pokladni mestského úradu v Nemšovej.