Oznamy / Aktuality

 • Oznámenie o ukončení procesu prijímania žiadostí - IBV Pod horou

  Oznámenie o ukončení procesu prijímania žiadostí - IBV Pod horou

  Mesto Nemšová, v. z. JUDr. Milošom Mojtom, primátorom mesta oznamuje záujemcom o kúpu pozemku v Individuálnej bytovej výstavbe Pod horou (ďalej len ,,IBV Pod horou“) v k. ú. Kľúčové, že prijímanie žiadostí o pridelenie pozemku bude ukončené v pondelok 21.9.2020.

 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny

  Plánované prerušenie distribúcie elektriny

  Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny.

 • Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

  Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

  Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1.januára 2021.

 • Reportáž na STV1

  Reportáž na STV1

  Priatelia a priaznivci histórie, dávame Vám do pozornosti reportáž odvysielanú v nedeľu 19. júla 2020 na STV1 o rekonštrukcii Králikovho vodného mlyna, ktorá bola realizovaná Mestom Nemšová s finančnou podporou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ a mestom Brumov-Bylnice v rámci spoločného projektu: Historie pro budoucnost.

 • Otváracie hodiny - Králikov mlyn

  Otváracie hodiny - Králikov mlyn

  Mesto Nemšová oznamuje návštevníkom, že Králikov mlyn - múzeum mlynárskeho remesla bude otvorený nasledovne: Štvrtok 14:00 - 17:00 hod. Sobota 14:00 - 17:00 hod.

 • Zber, separácia a recyklácia použitých batérii a akumulátorov

  Zber, separácia a recyklácia použitých batérii a akumulátorov

  Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.