Oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry - žiadosti