Oddelenie investičnej výstavby ÚPSPDaPK - žiadosti

Ing. Soňa PRÍLESANOVÁ 
vedúca oddelenia 
Tel: 032 / 6509 614, 0908 547 920 
Fax: 032 / 6598 682 
E-mail: stavebne@nemsova.sk sona.prilesanova@nemsova.sk

Hlavné činnosti: 
• Investičné a neinvestičné akcie mesta Nemšová 
• Územnoplánovacie informácie 
• Komisia výstavby - žiadosti 
• Informácie o výstavbe 
• Technický dozor investora 
• Poradenská činnosť vo výstavbe

• Ing. Andrea MINĎÁROVÁ 
Tel: 032/ 6509 634 
Fax: 032/6598 682 
E-mail: stavebne@nemsova.sk andrea.mindarova@nemsova.sk

Hlavné činnosti: 

• Stavebné povolenia
• Kolaudačné rozhodnutia
• Územné rozhodnutia
• Reklamné a informačné zariadenia 
• Poradenská činnosť vo výstavbe

• Ing. Lenka Blašková
Tel: 032/ 6509 647, 0918 876 665
Fax: 032/ 6598 682 
E-mail: blaskova@nemsova.sk

Hlavné činnosti:

• Drobné stavby 
• Stavebné úpravy 
• Doprava 
• Dopravné značenie, uzávierky, obchádzky 
• Rozkopávky