Úradná tabuľa

  • 13.2.
    2014

    VZN č. 1/2014 o doplnení VZN č. 9/2012 o miestnych daniach