Úradná tabuľa

  • 26.4.
    2019

    Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - pozemky - Daniela Krajčovičová, Jozef Šedivý a manž.

    zvesené: 17.05.2019