Úradná tabuľa

  • 21.6.
    2018

    VZN č. 5/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodoua náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

    zvesené: 06.07.2018
    Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodoua náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp