Úradná tabuľa

  • 20.4.
    2018

    Zverejnenie výsledkov OVS-Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 188 v Nemšovej

    zvesené: 03.05.2018
    Zverejnenie výsledkov OVS-Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 188 v Nemšovej