Úradná tabuľa

  • 26.1.
    2018

    Zverejnenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku v Nemšovej“

    zvesené: 14.02.2018
    Zverejnenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže:„Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku v Nemšovej“