Úradná tabuľa

  • 16.12.
    2016

    Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 o miestnych daniach

    zvesené: 16.01.2017
    Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 o miestnych daniach