Výberové konania

Výberové konanie na pozíciu vedúcej školskej jedálne

Výberové konanie na pozíciu vedúcej/vedúceho prevádzky letného kúpaliska

Výberové konanie na pozíciu vedúci/vedúca Centra sociálnych služieb Nemšová