SMS - info

Vážení občania,

mesto Nemšová Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy mesta prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

Pre odber správ zaregistrujte svoje telefónne číslo alebo emailovú adresu na stránke:

http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/nemsova

Alternatívne nám môžete svoju požiadavku na odber správ nahlásiť aj na emailovú adresu zodpovedna.osoba@mesto.sk alebo telefonicky na čísle 0901 234 567.