Školy a školské zariadenia

Ľuborčianska 2
914 41 Nemšová

Riaditeľka: Viera Muntágová, DiS.art.
Tel.: 032/6598 557
E-Mail: zusnemsova@gmail.com

Základná umelecká škola je rozpočtovou organizáciou mesta Nemšová

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ, Ľuborčianska 2, Nemšová za školský rok 2013/2014 Pozrieť