Školy a školské zariadenia

ul. Janka Palu 2
914 41 Nemšová

Riaditeľka: Mgr. Emília Mazanovská
Tel.: 032/6598 290, 032 6598 282
Mobil: 0918 450 657
E-Mail: riaditelka@zsnemsova.sk
Web: www.zsnemsova.edupage.sk

Základná škola na ul. Janka Palu 2 je rozpočtovou organizáciou mesta Nemšová.

Súčasťou Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová je:

 • Školská jedáleň

  Školská 9
  914 41 Nemšová
  tel. kontakt: 032/6598 326
  vedúca: Ing. Lívia Žovincová

 • Školský klub detí
 • Centrum voľného času