Školy a školské zariadenia

ul. Odbojárov 177/8A
914 41 Nemšová

Riaditeľka: Bc. Miroslava Dubovská
Tel.: 032/ 6598 289
Mobil: 0907 413 250
E-Mail: riaditel@ms-nemsova.sk
Web: http://www.ms-nemsova.sk/

S elokovanými triedami na:

ul. Odbojárov 177/8A
Riaditeľka: Bc. Miroslava Dubovská
Tel.: 032/ 6598 289

ul. A. Kropáčiho 1
Zástupkyňa riaditeľky: Eva Ďuríková
Tel.: 032/ 6598 510

ul. Ľuborčianska 2
Zástupkyňa riaditeľky: Darina Forgáčová
Tel.: 032/ 6598 389

ul. Trenčianska 43
Zástupkyňa riaditeľky: BC. Janka Kopačková
Tel.: 032/ 6598 203

Materská škola so svojimi elekovanými triedami je rozpočtovou organizáciou mesta Nemšová.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach v MŠ, Odbojárov 177/8A za školský rok 2012/2013 Pozrieť
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach v MŠ, Odbojárov 177/8A za školský rok 2013/2014 Pozrieť