Pohotovostné čísla

Polícia 112 158
Obvodné oddelenie policajného zboru v Nemšovej   032/6 598 333
Záchranná služba 112 155
Hasiči 112 150
Mestský úrad Nemšová
JUDr. Miloš Mojto 032/6509 615
Milan Patka - zástupca primátora mesta 0905 719 291
   

 

VPS, m.p.o.
Mgr. Kvetoslav Navrátil - vedúci VPS, m.p.o. 0918 678 869
Pohrebná služba VPS, m.p.o. - Ján Bračík  0903 302 684

 

Západoslovenská energetika - poruchová služba 0800 111 567
Západoslovenská energetika - zákaznícka linka 0850 111 555
Slovenský plynárenský priemysel - poruchová služba 0850 111 727
Slovenský plynárenský priemysel - zákaznícka linka 0850 111 363
Regionálna vodárenská spoločnosťVlára-Váh, s.r.o. 032/6420996 0948 536 935
Čistiareň odpadových vôd 032/6598319 0948 035 503
Rímskokatolícky farský úrad 032/6 598 388