Platené služby

Cenníky mesta Nemšová

 

CENNÍK  MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Užívanie Multifunkčného ihriska v areáli ZŠ J. Palu Nemšová

 

a)  bezplatne  (0,- €)

 • žiaci základných škôl, materských škôl a školských zariadení  ( v rámci vyučovacieho procesu, nie individuálne vstupy)

 

b)  bezplatne (0,-€)

 • deti a mládež do 18 rokov  denne v prevádzkovom čase

 

c)  4,00 € / hod.

 • vstup pre užívateľov nad 18 rokov do 4 osôb

 

d)  10,00 € /hod.

 • vstup pre užívateľov nad  18 rokov ( kolektívny vstup nad 4 osoby)

 

Poplatok za umelé osvetlenie ihriska (v prípade používania) :      2,- €/ hod.

Poznámka:

Finančné prostriedky získané za prenájom multifunkčného ihriska sú určené na zabezpečenie údržby a iných nákladov, ktoré priamo súvisia s prevádzkou ihriska

 

Prevádzkový čas:          pondelok – nedeľa od 9.00 hod. – 20.00 hod.

kontakt na správcu:      0907 188 079

 

Poplatky za odvysielanie oznamov alebo relácií v mestskom rozhlase

- za odvysielanie oznamu na žiadosť občana, ktorý má oznamovací charakter -
5,00 €/oznam,

- za odvysielanie oznamu na žiadosť podnikateľského subjektu - fyzickej alebo právnickej osoby - 20,00 €/oznam,

- za odvysielanie oznamu – ponuka pracovného miesta na žiadosť podnikateľského subjektu - fyzickej alebo právnickej osoby - 10,00 €/oznam,

- za odvysielanie oznamu + 1 SMS na žiadosť občana, ktorý má oznamovací charakter - 7,00 €/oznam,

- za odvysielanie oznamu + 1 SMS na žiadosť podnikateľského subjektu - fyzickej alebo právnickej osoby - 22,00 €/oznam.

Cenník za prenájom sály v Kultúrnom centre Nemšová

 • 340,00 € / deň - firemné akcie, diskotéky, tanečné zábavy
 • 170,00 € / deň - stužková, svadba, pod. podujatia v období od 1.5. - 31.8. príslušného kalendárneho roka
 • 240,00 € / deň - stužková, svadba, pod. podujatia v období od 1.1. - 30.4 a od 1.9.-31.12. príslušného kalendárneho roka
 • 50,00 € / deň - prípravný deň na stužkovú, ktorý sa začína deň pred stužkovou po 15.00 hod.
 • 100,00 € / deň - predvádzacie akcie (autobusy, hromadné akcie, kde je množs. zľava)
 • 25,00 € / hod. - rôzne akcie, prednášky, ...)

Primátor mesta môže požadovať pri organizovaní akcie v kultúrnom centre kauciu do výšky 200,00 € od organizátora akcie na prípadné vykrytie škôd v kultúrnom centre a odstránenie znečistenia verejných priestranstiev v okolí kultúrneho centra, ktoré spôsobia návštevníci podujatia.

Cenník za prenájom vinárne a zasadačky v Kultúrnom centre Nemšová

 • 20,00 € / do 5 hod. - rôzne akcie do 5 hod. (kar,...)
 • 45,00 € / nad 5 hod. - rôzne akcie nad 5 hod. (oslavy,...)

Cenník za prenájom vestibulu v Kultúrnom centre Nemšová

 • 80,00 € / deň - rôzne akcie (predajné akcie,..)

Cenník za obsluhu ozvučovacieho zariadenia Kultúrne centrum Nemšová

 • 20,00 € / hod.

Cenník za prenájom KS Ľuborča - sála a inventár

 • 35,00 € / do 5 hodín - za prenájom KS (sála a inventár)
 • 50,00 € / nad 5 hodín - za prenájom KS (sála a inventár)
 • 17,00 € / deň - nájomné za kuchyňu

Cenník za prenájom KS Trenčianska Závada - sála a inventár

 • 35,00 € / do 5 hodín - za prenájom KS (sála a inventár)
 • 50,00 € / nad 5 hodín - za prenájom KS (sála a inventár)
 • 7,00 € / deň - nájomné za kuchyňu

Cenník za prenájom plochy v mestskom časopise

(právnické osoby a FO-podnikatelia)

 • 300,00 € - prenájom 1 strany
 • 200,00 € - prenájom 1/2 strany
 • 250,00 € - prenájom 2/3 strany
 • 120,00 € - prenájom 1/3 strany
 • 100,00 € - prenájom 1/4 strany
 • 70,00 € - prenájom 1/6 strany
 • 30,00 € - prenájom 1/12 strany
 • 20,00 €- menej ako 1/12 strany

Prenájom plochy pre politickú reklamu sa neposkytuje. Mesto Nemšová si vyhradzuje právo odmietnuť prenájom plochy bez udania dôvodu.

Cenník za prenájom plochy v skrinkách úradných oznamov

(právnické osoby a FO-podnikatelia)

 • 50 € - 1 strana: A3/ 14 dní
 • 20 € - 1 strana: A4/ 14 dní
 • 10 € - 1 strana: A5 a menej / 14 dní

Prenájom plochy pre politickú reklamu sa neposkytuje. Mesto Nemšová si vyhradzuje právo odmietnuť prenájom plochy bez udania dôvodu.

 

Účinnosť : od 1.10.2012

 

Cenník za zapožičanie návlekov na stoličky ET68123 umiestnené v Kultúrnom centre Nemšová

Zapožičanie návlekov na stoličky je spoplatnené nasledovne

 • Zapožičanie 1 ks návlekov - 1,40 €/ks (v cene je i vyčistenie návlekov)

Doba zapožičania návlekov je max. 4 dni.

Cena za znehodnotenie návlekov: 16,60 €/1ks

Účinnosť cenníka: od 1.10.2016

 

CENNÍK 

za prenájom ihriska – športových ihrísk a športových kabín v areáli Nemšovského športového klubu , ul. Školská č. 8, Nemšová

platný od 9.7. 2019 do 30.9.2019

 

 • Prenájom ihriska   a jednej  športovej kabíny  na tréning ............23 €/ hod.

 

 • Prenájom ihriska a dvoch športových kabín na futbalový zápas...50 €/hod.

 

 

V prípade futbalových zápasov je nájomca povinný zabezpečiť všetky služby v zmysle štatútu Slovenského futbalového zväzu, ako aj ďalších povinností v súvislosti s konaním takýchto podujatí na vlastné náklady.

  

Účinnosť cenníka: od   9.7.2019