Zmena otváracích hodín v Regionálnom centre zhodnocovania BRO

Späť
Vzhľadom na nízku návštevnosť Regionálneho centra BRO v neskorších hodinách skracujeme od 1.6.2017 otváracie hodiny!