Zmena otváracích hodín v mestskej knižnici počas letných prázdnin

Späť
Pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 9.00 hod. – 15.00 hod. Streda od 12.00 hod. – 18.00 hod.