Výberové konanie - vedúci VPS, m.p.o.

Späť
Mesto Nemšová zastúpené primátorom mesta JUDr. Milošom Mojtom vyhlasuje výberové konanie – konkurzné konanie na obsadenie pracovného miesta: „Vedúci Verejno – prospešných služieb.“