Voľby do orgánov samosprávy obcí

Späť

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Všetky podrobné informácie dostupné na:

http://www.minv.sk/?volby-oso2018 

 • Informácie pre voliča
  Dokument
 • ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
  Rozhodnutie
 • Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Zákon
 • Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Nemšová
  Počet obyvateľov
 • Uznesenie z 37. zasadnutia MsZ
  Uznesenia z 37. zasadnutia MsZ zo dňa 20.6.2018
 • VZN č.5/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Nemšová
  VZN
 • Prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
  Termíny
 • Informácia k elektronickej schránke na doručovanie oznámení
  Oznámenie
 • Zapisovateľka mestskej volebnej komisie - oznámenie
  Oznámenie