Voľby do orgánov samosprávy obcí

Späť
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 hod. do 22:00 hod.