Voľby do Európskeho parlamentu

Späť

Predseda NRSR vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu na sobotu 25. mája 2019.

Informácia pre voliča

http://www.minv.sk/?ep-info1