Petícia za obnovenie predaja cestovných lístkov v meste Nemšová

Späť

Na základe požiadavky viacerých Vás občanov mesta, využívame petičné právo na presadenie nášho spoločenského záujmu.

V piatok 03. januára 2020 sa začali podpisovať 2 petičné hárky: za obnovenie možnosti zakúpenia cestovných lístkov na železničnej stanici v našom meste alebo za umiestnenie automatu na predaj cestovných lístkov do priestorov železničnej stanice.

Miesta, kde bude možné podpísať petíciu:

Mestský úrad Nemšová, na všetkých oddeleniach

Mestské knižnice v Nemšovej, Kľúčovom a v Trenčianskej Závade

VPS, m. p. o. Nemšová

Základná škola Nemšová, ul. Janka Palu 2

Materská škola, ul. Odbojárov 8, Nemšová, na všetkých elokovaných triedach

Spôsob vypisovania petície:

žiadame vás, aby ste pri podpisovaní petičných hárkov vypisovali všetky Vaše údaje podľa tabuľky a to: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska: obec, ulica, popisné číslo, PSČ a Váš vlastnoručný podpis.

Ďalšie bližšie informácie týkajúce sa petície budeme zverejňovať na web stránke mesta, v skrinkách úradných oznamov a v mestskom rozhlase.

Vyzývame všetkých našich spoluobčanov na podporu a podpísanie petície, aby sme spoločným úsilím a počtom podpisov zvýšili šancu na to, aby výzva verejnosti bola úspešne akceptovaná.

Vopred ďakujeme tým, ktorí sa zapoja do petície. Členovia petičného výboru Miloš Mojto, Tomáš Prno, Beáta Belková