ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV JARMOKU, KTORÝ SA USKUTONČÍ V DŇOCH 12. – 13. AUGUSTA 2022 V ŠPORTOVOM AREÁLI NTS V NEMŠOVEJ

Späť

Organizačné pokyny pre účastníkov jarmoku mesta Nemšová. Jarmok sa uskutoční 12. -13. augusta 2022 v športovom areáli NTS  Nemšová.