KRHaZZ v TN - Povodňové cvičenie spojené s ukážkou techniky protipovodňových opatrení

Späť
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Vás pozývajú na súčinnostné povodňové cvičenie spojené s ukážkou techniky aktívnych protipovodňových opatrení.