Kľúčikovo 2017

Späť
Kľúčikovo Vás pozýva na 7. ročník netradičných detských hodov, ktoré sa uskutočnia dňa 29. júla 2017 na futbalovom ihrisku v Kľúčovom.