Kalendár zberných dní v meste Nemšová na rok 2019

Späť
Mesto Nemšová zverejňuje kalendár zberných dní v meste Nemšová na rok 2019. Prípadné zmeny budú oznámené prostredníctvom mestského rozhlasu.