50. výročie svadby Alžbety a Ladislava

Späť
Primátor mesta Miloš Mojto zablahoželal Alžbete a Ladislavovi Gurínovým ku krásnemu 50. výročiu zlatej svadby.