27. tradičné posedenie v Katolíckej spojenej škole v Nemšovej

Späť
Rodinná rada pri KSŠ v Nemšovej Vás srdečne pozýva na 27. posedenie pri hudbe a kapustnici, ktoré sa uskutoční dňa 19.1.2019 v telocvični školy.