23. ples mesta Nemšová

Späť
Mesto Nemšová Vás pozýva na 23. ročník plesu mesta Nemšová, ktorý sa uskutoční dňa 27. januára 2018.