Oznamy / Aktuality

 • Pozvánka na MsZ

  Pozvánka na MsZ

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 24. septembra 2020 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Oznámenie o ukončení procesu prijímania žiadostí - IBV Pod horou

  Oznámenie o ukončení procesu prijímania žiadostí - IBV Pod horou

  Mesto Nemšová, v. z. JUDr. Milošom Mojtom, primátorom mesta oznamuje záujemcom o kúpu pozemku v Individuálnej bytovej výstavbe Pod horou (ďalej len ,,IBV Pod horou“) v k. ú. Kľúčové, že prijímanie žiadostí o pridelenie pozemku bude ukončené v pondelok 21.9.2020.

 • 5 rokov s Huncútmi

  5 rokov s Huncútmi

  Mesto Nemšová a kapela Huncúti Vás srdečne pozývajú osláviť 5. výročie založenia a pôsobenia kapely Huncúti. Koncert sa uskutoční v nedeľu 13.9.2020 o 19:00 hod.

 • Pozvánka na prijímacie skúšky

  Pozvánka na prijímacie skúšky

  ZUŠ Nemšová Vás pozýva na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 8 - 9. septembra 2020.

 • Pozvánka na MsZ

  Pozvánka na MsZ

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva neplánované 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 10. septembra 2020 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny

  Plánované prerušenie distribúcie elektriny

  Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny.