Oznamy / Aktuality

 • Obchodná verejná súťaž

  Obchodná verejná súťaž

  Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž.

 • Pozvánka na florbalový zápas

  Pozvánka na florbalový zápas

  Mesto Nemšová Vás pozýva na prípravný zápas a to už túto nedeľu s reprezentáciou Nemecka o 8:00 v Trenčíne v hale M-šport na Ostrove.

 • Zriadenie protiplynovej služby DHZO Nemšová

  Zriadenie protiplynovej služby DHZO Nemšová

  Za účelom splnenia si povinností zriadiť protiplynovú službu, ktorá vyplýva z Vyhlášky MV SR č. 611/2006 boli pre DHZO Nemšová v rámci realizácie projektu: „Zriadenie protiplynovej služby DHZO Nemšová“ zakúpené zariadenia nevyhnutne potrebné k zabezpečeniu jej plnenia.

 • Mobilné odberové miesto

  Mobilné odberové miesto

  Mesto Nemšová oznamuje, že od 2.10.2021 je opäť možnosť otestovania sa na COVID - 19 v mobilnom odberovom mieste pred areálom NTS.

 • Pozvánka na MsZ

  Pozvánka na MsZ

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 31. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 14. októbra 2021 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Oznam - FK Slovan Nemšová

  Oznam - FK Slovan Nemšová

  Futbalový klub FK Slovan Nemšová sa úspešne zúčastnil druhej sezóny celoeurópskej akcie BIGMAT budovateľ športu a získal ako jeden z dvadsiatich futbalových klubov zo Slovenka dve sady zápasových dresov pre mládežnícku kategóriu U9 a U11 - prípravka.