Oznamy / Aktuality

 • 26.6.2020 Nové číslo Nemšovského spravodajcu

  26.6.2020 Nové číslo Nemšovského spravodajcu

  V priebehu budúceho týždňa sa do Vašich domácností dostane nové vydanie Nemšovského spravodajcu 1/2020. V predstihu si ho môžete prelistovať v elektronickej podobe. Zároveň Vám dávame do pozornosti novú rubriku ,,Čo občan nevie a chce sa dozvedieť."

 • Pozvánka na MsZ

  Pozvánka na MsZ

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 19. zasadnutie MsZ v Nemšovej na deň 25. júna 2020, to je vo štvrtok o 17:00 hod. do veľkej sály KC Nemšová.

 • 18.6.2020 Kamenná svadba Jána a Nadeždy

  18.6.2020 Kamenná svadba Jána a Nadeždy

  Primátor mesta Miloš Mojto zablahoželal Jánovi a Nadežde Ďurišovým ku krásnemu 65. výročiu svadby.

 • Výberové konanie na miesto – referent životného prostredia, kultúry, školstva a športu na Mestskom úrade v Nemšovej

  Výberové konanie na miesto – referent životného prostredia, kultúry, školstva a športu na Mestskom úrade v Nemšovej

  Mesto Nemšová zastúpené primátorom mesta JUDr. Milošom Mojtom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: „ Referent životného prostredia, kultúry, školstva a športu.“

 • Zomrela herečka Eva Kristinova

  Zomrela herečka Eva Kristinova

  Legendárna slovenská herečka a recitátorka Eva Kristinová zomrela v nedeľu dňa 14. júna v Bratislave vo veku 91 rokov.

 • Pozvánka na MsZ

  Pozvánka na MsZ

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, primátor mesta zvoláva 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa: 21. mája 2020 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.