Oznamy / Aktuality

 • Výtvarná súťaž ,,Rodina bez cigariet"

  Výtvarná súťaž ,,Rodina bez cigariet"

  Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje 6. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže "Rodina bez cigariet. Súťaž sa uskutoční s finančnou pomocou Ministerstva zdravotníctva SR a je určená pre základné a základné umelecké školy.

 • 22.10.2017 Mesiac úcty k starším - vystúpenie DH Gloria

  22.10.2017 Mesiac úcty k starším - vystúpenie DH Gloria

  Mesto Nemšová a členovia DSS Čistá duša pozývajú všetkých seniorov na spoločenské posedenie spojené s kultúrnym programom, na ktorom vystúpi dychová hudba Gloria.

 • Jesenné upratovanie

  Jesenné upratovanie

  Verejnoprospešné služby, m.p.o. oznamujú občanom, že v dňoch 6. a 7. októbra(piatok, sobota) v časti Nemšová a Trenčianska Závada a v dňoch 13. a 14. októbra (piatok, sobota) v časti Ľuborča a Kľúčové budú vykonávať celomestský zber.

 • 51. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina, kvety

  51. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina, kvety

  Mesto Nemšová, OZ prídomových záhradkárov Nemšová, OZ záhradkárov Bočky, ZO včelárov Trenčín obvod Nemšová a Únia žien v Nemšovej Vás pozývajú na 51. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina, kvety.

 • Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

  Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

  V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta zvoláva 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 20. septembra 2017 t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.

 • Bazárik

  Bazárik

  Materské centrum Púpavka v spolupráci s Mestom Nemšová, Vás pozývajú na Bazárik - 21.09.2017 - 23.09.2017 (štvrtok - sobota) KC - Ľuborča