Projektový manažér

Ing. Andrea Ondrejičková
projektový manažér
Tel.: 032/6509 639, 0917 867 622
E-mail: andrea.ondrejickova@nemsova.sk