Projektový manažér

Projektový manažér
Ing. Peter Králik
projektový manažér
Tel.: 032/6509 652, 0908 727 849
E-mail: peter.kralik@nemsova.sk 

Projektový manažér - referát zabezpečovania 
investičnej činnosti pre prípravu 
a uskutočňovanie projektov a stavieb
Ing. Andrea  Ondrejičková
Tel.: 032/6509 639
Mobil: 0917 867 622
E-mail: andrea.ondrejickova@nemsova.sk