Projektový manažér

Projektový manažér
Ing. Andrea Ondrejičková
projektový manažér
Tel.: 032/6509 639, 0917 867 622
E-mail: andrea.ondrejickova@nemsova.sk 

Projektový manažér - referát zabezpečovania 
investičnej činnosti pre prípravu 
a uskutočňovanie projektov a stavieb
Ing. Lenka Blašková
Tel.: 032/6509 639
Mobil: 0918 876 665
E-mail: lenka.blaskova@nemsova.sk