Oddelenie investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku, dopravy a pozemných komunikácií, stavebný úrad

Ing. Soňa PRÍLESANOVÁ
vedúca oddelenia
Tel: 032 / 6509 614, 0908 547 920
Fax: 032 / 6598 682
E-mail: stavebne@nemsova.sk sona.prilesanova@nemsova.sk

Hlavné činnosti:
• Investičné a neinvestičné akcie mesta Nemšová
• Územnoplánovacie informácie
• Komisia výstavby - žiadosti
• Informácie o výstavbe
• Technický dozor investora
• Poradenská činnosť vo výstavbe

• Ing. Andrea MINĎÁROVÁ
Tel: 032/ 6509 614
Fax: 032/6598 682
E-mail: stavebne@nemsova.sk andrea.mindarova@nemsova.sk

Hlavné činnosti:

• Stavebné povolenia
• Kolaudačné rozhodnutia
• Územné rozhodnutia
• Reklamné a informačné zariadenia
• Poradenská činnosť vo výstavbe

• Ing. Lenka Blašková
Tel: 032/ 6509 647, 0918 876 665
Fax: 032/ 6598 682
E-mail: blaskova@nemsova.sk

Hlavné činnosti:

• Drobné stavby
• Stavebné úpravy
• Doprava
• Dopravné značenie, uzávierky, obchádzky
• Rozkopávky