Kontaktné informácie

Úradné hodiny Mestského úradu

pondelok 8.00 – 11.00   12.30 – 14.30
utorok 8.00 – 11.00    
streda 8.00 – 11.00   12.30 – 16.30
stvrtok nestránkový deň    
piatok 8.00 – 11.00   12.30 – 13.30

Úradné hodiny Stavebného úradu

pondelok 8.00 – 11.00   12.30 – 14.30
utorok nestránkový deň    
streda 8.00 – 11.00   12.30 – 16.30
stvrtok nestránkový deň    
piatok 8.00 – 11.00   12.30 – 13.30

 

Mesto Nemšová
Ul. Janka Palu 2/3
91441 Nemšová

 

Primátor mesta 

JUDr. Miloš Mojto

Tel. kontakt: 032/6509 611

E-mail: sekretariatprimatora@nemsova.sk

 

Zástupca primátora

Milan Patka  

Tel. kontakt: 032/6509 616

E-mail: zastupcaprimatora@nemsova.sk 

 

Prednosta mestského úradu

Ing. Rudolf Kúkel, PhD.

Tel. kontakt: 032/6509 617,

E-mail: prednosta@nemsova.sk

 

Sekretariát primátora, podateľňa

Frederika Šupáková

Tel. kontakt: 032/6509 611

Mobil: 0918 876 725

E-mail: sekretariatprimatora@nemsova.sk, info@nemsova.sk

 

Hlavná kontrolórka

Ing. Nadežda Papierniková

Tel. kontakt: 032/6509 618

Mobil: 0917 942 990

E-mail: kontrolor@nemsova.sknadezda.papiernikova@nemsova.sk

 

Oddelenie rozvoja a riadenia projektov

Ing. Andrea Ondrejičková, Projektový manažér

Tel. kontakt: 032/6509 639

Mobil: 0917 867 622

E-mail: andrea.ondrejickova@nemsova.sk

 

Ing. Lenka Blašková, Projektový manažér - referent zabezpečovania 
investičnej činnosti pre prípravu a uskutočňovanie projektov a stavieb

Tel. kontakt: 032/6509 639

Mobil: 0918 876 665

E-mail: lenka.blaskova@nemsova.sk 

 

Oddelenie správne, sociálnych vecí, podnikania, životného prostredia a kultúry

Mgr. Beáta Belková, vedúca oddelenia

Tel. kontakt: 032/6509 640

Mobil: 0918 349 340

E-mail: spravne@nemsova.sk, beata.belkova@nemsova.sk

 

Mgr. Katarína Holíčková, evidencia obyvateľstva, kultúra, matrika

Tel. kontakt: 032/6509 613

Mobil: 0918 876 668

E-mail: evidencia@nemsova.sk, holickova@nemsova.sk

 

Mária Palušná, matrika

Tel. kontakt: 032/6509 641

Mobil: 0918 876 668

E-mail: matrika@nemsova.sk, jarmila.raftlova@nemsova.sk

 

Ing. Renáta Slotíková, životné prostredie

Tel. kontakt: 032/6509 619

Mobil: 0918 876 695

E-mail: renata.slotikova@nemsova.sk, zivotne@nemsova.sk 

 

Beáta Tršková, zberný dvor, kompostáreň, životné prostredie

Tel. kontakt: 032/6509 622

Mobil: 0917 812 753

E-mail: trskova@nemsova.sk

 

Oddelenie finančné a správy mestského majetku

Ing. Júlia Barbuščák, vedúca oddelenia

Tel. kontakt: 032/6509 612

Mobil: 0917 987 197

E-mail:  julia.barbuscak@nemsova.sk


Ing. Darina Ďurčová, poplatok za KO, mzdy

Tel. kontakt: 032/6509 635 

E-mail: darina.durcova@nemsova.sk

 

Bc. Eva Poláčková, dane, mzdy

Tel. kontakt: 032/6509 636

Mobil: 0918 876 716

E-mail: eva.polackova@nemsova.sk

 

Ing. Mária Bračíková, faktúry, dotácie

Tel. kontakt 032/6509 620

Mobil: 0917 947 665

E-mail: maria.bracikova@nemsova.sk

 

Ing. Jana Kucharíková, účtovníctvo

Tel. kontakt: 032/6509 620 

Mobil: 0917 947 665

E-mail: jana.kucharikova@nemsova.sk


JUDr. Tatiana Hamarová, prenájom, odpredaj mestského majetku

Tel. kontakt: 032/6509 621 

Mobil: 0918 876 720

hamarova@nemsova.sk 

 

Oddelenie investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku, dopravy a pozemných komunikácii – Stavebný úrad  

Ing. Soňa Prílesanová, vedúca oddelenia

Tel. kontakt: 032/6509 614

Mobil: 0908 547 920

E-mail: stavebne@nemsova.sksona.prilesanova@nemsova.sk

 

Ing. Andrea Minďárová

Tel. kontakt: 032/6509 634 

Mobil: 0907 641 477

E-mail: andrea.mindarova@nemsova.sk

  

PhDr. Zuzana Holubková 

Tel. kontakt: 032/6509 647

Mobil: 0917 985 214

E-mail: eva.remsikova@nemsova.sk 

 

Centrum sociálnych služieb 
PhDr. Erik Trenčan, vedúci

Tel. kontakt: 032/6598 385

Mobil: 0918 767 384

E-mail: css@nemsova.sk, trencan@nemsova.sk

 

Verejno-prospešné služby, m.p.o.

Mgr. Kvetoslav Navrátil, vedúci

Mobil: 0918 678 869

E-mail: vps@nemsova.sk


Katarína Strečanská

Tel. kontakt: 032/6598 422

E-mail: vps@nemsova.sk

 

Janette Macharová

Tel. kontakt: 032/6598 422

E-mail: vps@nemsova.sk

 

Mestská knižnica

Tel. kontakt: 032/6598 386

E-mail: kniznica@nemsova.sk

 

Mestská športová hala

Vladimír Gajdoš

Mobil: 0903 044 504