Kontaktné informácie

Úradné hodiny Mestského úradu

pondelok 8.00 – 11.00   12.00 – 15.00
utorok 8.00 – 11.00   12.00 – 15.00
streda 8.00 – 11.00   12.00 – 17.00
stvrtok nestránkový deň    
piatok 8.00 – 11.00   12.00 – 14.00

Úradné hodiny Stavebného úradu

pondelok 8.00 – 11.00   12.00 – 15.00
utorok nestránkový deň    
streda 8.00 – 11.00   12.00 – 17.00
stvrtok nestránkový deň    
piatok 8.00 – 11.00   12.00 – 14.00

Mesto Nemšová
Ul. Janka Palu 2/3
91441 Nemšová

Tel: 032/ 650 96 11, 0918 876 725
e-mail: info@nemsova.sk,
www.nemsova.sk

 • Informácie

  Tel.: 032/ 6509 611, 0918 876 725
  E-mail: sekretariatprimatora@nemsova.sk

 • Evidencia obyvateľstva

  Tel.: 032/ 6509 613, 0918 876 668
  E-mail: evidencia@nemsova.sk

 • Matričný úrad, sociálno-zdravotná agenda, overovanie

  Tel.: 032/ 650 96 41, 659 82 27
  E-mail: matrika@nemsova.sk

 • Životné prostredie a kultúra

  Tel.: 032/ 6509 619, 0918 876 695
  E-mail: zivotne@nemsova.sk

 • Dane a poplatky

  Tel.: 032/ 6509 636, 6509 635, 0918 876 716

 • Pokladňa

  Tel.: 032/ 6509 613

 • Podateľňa

       Tel.: 032/ 6509 611, 0918 876 725

        E-mail: sekretariatprimatora@nemsova.sk


Primátor mesta 

JUDr. Miloš Mojto 

tel. kontakt: 032/6509 611, sekretariatprimatora@nemsova.sk

 

Zástupca primátora

Milan Patka

tel.kontakt: 032/6509 616

zastupcaprimatora@nemsova.sk 

 

Prednosta mestského úradu

Ing. Rudolf Kúkel, PhD.

tel.kontakt: 032/6509 617

prednosta@nemsova.sk

 

Sekretariát

sekretariatprimatora@nemsova.sk, info@nemsova.sk
Koníčková Barbora - 6509 611, 0918 876 725

Správne odd. spravne@nemsova.sk, beata.belkova@nemsova.sk

Mgr. Beáta Belková 6509 640, 0918 349 340

Evidencia obyvateľov a matrika

evidencia@nemsova.sk

Mgr. Katarína Holíčková 6509 613, 0918 876 668

Životné prostredie, kultúra zivotne@nemsova.sk,
6509 619, 0918 876 695,Beáta Tršková, 0917 812 753

Finančné odd. financne@nemsova.sk
Ing. Jarmila Savková 6509 612, 0918 391 419 savkova@nemsova.sk
Ing. Darina Ďurčová 6509 635 darina.durcova@nemsova.sk
Ing. Jana Kucháriková 6509 620 jana.kucharikova@nemsova.sk
Ing. Mária Bračíková 6509 620 maria.bracikova@nemsova.sk

JUDr. Tatiana Hamarová, 6509 621, hamarova@nemsova.sk 

Dane  
Bc. Eva Poláčková 509 636, 0918 876 716, eva.polackova@nemsova.sk 

Stavebný úrad stavebne@nemsova.sk, sona.prilesanova@nemsova.sk
Ing. Soňa Prílesanová 6509 614, 6598 682, 0908 547 920
Ing. Andrea Minďárová 6509 634 andrea.mindarova@nemsova.sk
Ing. Lenka Blašková 6509 647, 0918 876 665, lenka.blaskova@nemsova.sk 

Projektový manažér - andrea.ondrejickova@nemsova.sk
Ing. Andrea Ondrejičková 6509 639, 0917 867 622

Kontrolór kontrolor@nemsova.sk, nadezda.papiernikova@nemsova.sk
Ing. Nadežda Papierniková 6509 618 , 0917 942 990,

VPS Verejno-prospešné– technické služby vps@nemsova.sk
Mgr. Ladislav Palička 6598 472, 0918 678 869
Katarína Strečanská 6598 422
Janette Macharová 6598 472

Centrum sociálnych služieb css@nemsova.sk
PhDr. Erik Trenčan 6598 385, 0918 767 384

Knižnica Nemšová kniznica@nemsova.sk
Martina Horváthová 6598 386