Kontaktné informácie

Úradné hodiny Mestského úradu

pondelok 6.30 – 11.30   12.30 – 14.30
utorok 6.30 – 11.30   12.30 – 14.30 
streda 8.00 – 11.30   12.30 – 17.00
stvrtok nestránkový deň    
piatok 6.30 – 11.30   12.30 – 13.30

Úradné hodiny Stavebného úradu

pondelok 6.30 – 11.30   12.30 – 14.30
utorok nestránkový deň    
streda 8.00 – 11.30   12.30 – 17.00
stvrtok nestránkový deň    
piatok 6.30 – 11.30   12.30 – 13.30

 

Mesto Nemšová
Ul. Janka Palu 2/3
91441 Nemšová

Primátor mesta 
JUDr. Miloš Mojto
Tel. kontakt: 032/6509 611
E-mail: sekretariatprimatora@nemsova.sk

Zástupca primátora
Milan Patka 
Tel. kontakt: 032/6509 616
E-mail: zastupcaprimatora@nemsova.sk 

Prednosta mestského úradu
Ing. Rudolf Kúkel, PhD.
Tel. kontakt: 032/6509 617
Mobil: 0905 428 286
E-mail: prednosta@nemsova.sk

Sekretariát primátora, podateľňa
Frederika Šupáková
Tel. kontakt: 032/6509 611
Mobil: 0918 876 725
E-mail: sekretariatprimatora@nemsova.sk, info@nemsova.sk

Hlavná kontrolórka
Ing. Nadežda Papierniková
Tel. kontakt: 032/6509 618
Mobil: 0917 942 990
E-mail: kontrolor@nemsova.sknadezda.papiernikova@nemsova.sk

Manažér personálnej a mzdovej politiky mesta a manažér pre zabezpečenie rokovaní MZ

Mgr. Beáta Belková
Tel. kontakt: 032/6509 640
Mobil: 0918 349 340
E-mail: beata.belkova@nemsova.sk

Oddelenie rozvoja a riadenia projektov
Ing. Andrea Ondrejičková, Projektový manažér
Tel. kontakt: 032/6509 639
Mobil: 0917 867 622
E-mail: andrea.ondrejickova@nemsova.sk

Ing. Peter Králik, Projektový manažér 
Tel. kontakt: 032/6509 652
Mobil: 0908 727 849
E-mail: peter.kralik@nemsova.sk 

Oddelenie správne, sociálnych vecí, podnikania, životného prostredia a kultúry

Mgr. Katarína Holíčková, vedúca oddelenia, (dočasne poverená)

Mgr. Katarína Holíčková, evidencia obyvateľstva, kultúra, matrika
Tel. kontakt: 032/6509 613
Mobil: 0918 876 668
E-mail: evidencia@nemsova.sk, holickova@nemsova.sk

Mária Palušná, matrika
Tel. kontakt: 032/6509 641
Mobil: 0917 571 550
E-mail: matrika@nemsova.sk

Ing. Renáta Slotíková, životné prostredie
Tel. kontakt: 032/6509 619
Mobil: 0918 876 695
E-mail: renata.slotikova@nemsova.sk, zivotne@nemsova.sk 

Beáta Tršková, zberný dvor, kompostáreň, životné prostredie
Tel. kontakt: 032/6509 622
Mobil: 0917 812 753
E-mail: trskova@nemsova.sk

Oddelenie finančné a správy mestského majetku
Ing. Júlia Barbuščák, vedúca oddelenia
Tel. kontakt: 032/6509 612
Mobil: 0917 987 197
E-mail:  julia.barbuscak@nemsova.sk

Ing. Darina Ďurčová, poplatok za KO
Tel. kontakt: 032/6509 635, 0917 571 850
E-mail: darina.durcova@nemsova.sk

Bc. Eva Poláčková, dane
Tel. kontakt: 032/6509 636
Mobil: 0918 876 716
E-mail: eva.polackova@nemsova.sk

Ing. Mária Bračíková, faktúry, dotácie
Tel. kontakt 032/6509 650, 0917 571 632
Mobil: 0917 947 665
E-mail: maria.bracikova@nemsova.sk

Ing. Jana Kucharíková, účtovníctvo
Tel. kontakt: 032/6509 620
Mobil: 0917 947 665
E-mail: jana.kucharikova@nemsova.sk

JUDr. Tatiana Hamarová, prenájom, odpredaj mestského majetku
Tel. kontakt: 032/6509 621
Mobil: 0918 876 720
E-mail: hamarova@nemsova.sk 

Ing. Zuzana Stanová, správa majetku mesta

Tel. kontakt: 032/ 6509 651
Mobil: 0908 779 139
E-mail: zuzana.stanova@nemsova.sk

Oddelenie investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku, dopravy a pozemných komunikácii – Stavebný úrad  

Ing. Lenka Blašková, vedúca oddelenia
Tel. kontakt: 032/6509 653
Mobil: 0918 876 665
E-mail: stavebne@nemsova.sklenka.blaskova@nemsova.sk

Ing. Andrea Minďárová
Tel. kontakt: 032/6509 634
Mobil: 0907 641 477
E-mail: andrea.mindarova@nemsova.sk

PhDr. Zuzana Holubková
Tel. kontakt: 032/6509 647
Mobil: 0917 985 214
E-mail: zuzana.holubkova@nemsova.sk 

Centrum sociálnych služieb 
PhDr. Erik Trenčan, vedúci
Tel. kontakt: 032/6598 385
Mobil: 0918 767 384
E-mail: css@nemsova.sk, trencan@nemsova.sk

Verejno-prospešné služby, m.p.o.
Mgr. Kvetoslav Navrátil, vedúci
Mobil: 0918 678 869
E-mail: vps@nemsova.sk

Katarína Strečanská
Tel. kontakt: 032/6598 422
E-mail: vps@nemsova.sk

Janette Macharová
Tel. kontakt: 032/6598 422
E-mail: vps@nemsova.sk

Mestská knižnica
Tel. kontakt: 032/6598 386
E-mail: kniznica@nemsova.sk

Mestská športová hala
Vladimír Gajdoš
Mobil: 0903 044 504