Klientské centrum

Úradné hodiny

pondelok 7.00 - 11.30 obed 11.30 - 12.00 12.30 - 15.00
utorok 7.00 - 11.30 obed 11.30 - 12.00 12.30 - 15.00
streda 8.00 - 11.30 obed 11.30 - 12.00 12.30 - 17.00
stvrtok nestránkový deň    
piatok 7.00 - 11.30 obed 11.30 - 12.00 12.30 - 14.00

 

 

Kontakty

 • Evidencia obyvateľstva
  Mgr. Katarína Holíčková
  Tel.: 032/ 6509 613, 0918 876 668
  E-mail: evidencia@nemsova.sk
 • Matričný úrad, sociálno-zdravotná agenda, overovanie
  Mária Palušná

  Tel.: 032/ 6509 641, 0917 571 550
  E-mail: matrika@nemsova.sk

 • Pokladňa
  Mgr. Katarína Holíčková

  Tel.: 032/ 6509 613, 0918 876 668

Služby klientom

 

Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

 • prihlásenie na trvalý / prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta
 • odhlásenie alebo zrušenie pobytu
 • potvrdenie o trvalom pobyte / potvrdenie k prvému OP
 • vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

 

Matrika

 • zápis narodenia do matriky
 • uzatvorenie manželstva
 • určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa
 • zápis úmrtia do matriky
 • vedenie osobitnej matriky
 • vystavenie druhopisu rodného listu
 • vystavenie druhopisu sobášneho listu
 • vystavenie druhopisu úmrtného listu
 • spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
 • povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska

 

Osvedčovanie listín a podpisov

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • podanie žiadostí o výpis alebo odpis z registra trestov
 • vydanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny

 

Sociálna pomoc

 • stanoviská k žiadostiam v oblasti sociálnych vecí
 • poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 • poskytovanie finančných príspevkov v oblasti sociálnych a zdravotných služieb
 • informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby
 • sociálno-právne poradenstvo
 • nájom / výmena bytu vo vlastníctve mesta

 

Pokladňa

 • pokladňa
 • vybavenie