Mestské organizácie

Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.

Adresa:

Rybárska 92/15
914 41 Nemšová
Tel. kontakt: 032/ 6598 597
IČO: 36 315 109

Konateľ:

JUDr. Miloš Mojto