5.3.2019 Tradičné fašiangy v meste Nemšová

Dňa 5. marca sa v našom meste uskutočnili Tradičné fašiangy spojené s pochovávaním basy.
Všetky galérie