4.3.2017 Medzinárodný deň žien a vystúpenie Donských kozákov

Mesto Nemšová usporiadalo pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vystúpenie Donských kozákov dňa 4.3.2017 vo veľkej sále KC Nemšová.
Všetky galérie