30.4.2018 Stavanie májov a lampiónový sprievod

V pondelok 30. apríla 2018 sa v sprievode FS Liborčan, HS NGO a žiakov ZUŠ Nemšová uskutočnilo Tradičné stavanie májov a lampiónový sprievod.
Všetky galérie