30.4.2017 Položenie venca rumunským veľvyslancom

V nedeľu 30.4.2017 rumunský veľvyslanec pri príležitosti návštevy Mesta Nemšová položil, za prítomnosti primátora mesta Ing. Františka Bagina a zástupcu primátora Jána Gabriša, veniec k pamätníku pri MsÚ Nemšová, ktorý bol osadený za oslobodenie Nemšovej rumunskou armádou.
Všetky galérie