28.04.2016 20. výročie založenia Nemšovského spravodajcu

Pri príležitosti 20. výročia založenia Nemšovského spravodajcu pozvalo mesto Nemšová všetkých členov redakčných rád na slávnostný obed.
Všetky galérie