25.2. 2020 Tradičné fašiangy

V utorok 25.2.2020 sa ulicami Nemšove,j za sprievodu dychovej hudby, presúval fašiangový sprievod, ktorého vyvrcholením bolo ,,pochovávanie basy." Najkrajšie masky boli ocenené na karnevale vo veľkej sále KC Nemšová.
Všetky galérie