20.10.2019 Mesiac úcty k starším - DH Záhorienka

V Nedeľu 20.10.2019 sa sála kultúrneho centra v Nemšovej zaplnila našimi seniormi. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším - októbra si spríjemnili deň účasťou na koncerte dychovej hudby Záhorienka.
Všetky galérie