2.9.2021 Vítanie prvákov

Slávnostné podujatie pripravilo Mesto Nemšová pre nových prváčikov. 2. septembra 2021 ich spolu s rodičmi, riaditeľmi a triednymi učiteľkami pozvali do Kultúrneho centra mesta. Privítali sme prvákov zo ZŠ Janka Palu 2, Katolíckej spojenej školy, PAS 1.ročník a prípravný ročník (Poruchy autistického spektra), ŠT1 (špeciálne triedy) a NKS (Narušená komunikačná schopnosť). Spolu 90 detí. Na úvod sa prihovoril prvákom primátor mesta JUDr. Miloš Mojto.

Všetky galérie